Šta je Hard Disk?

 

Hard disk je je deo vašeg kompjutera odgovoran za čuvanje informacija i podataka. Sastoji sr od nekoliko osnovnih delova koje neću sve navoditi, jer nisu toliko ni važni za ovaj opis programa. Neki od osnovnijih su glava za čitanje i ploče na kojima se podaci nalaze. Po jedna glava se nalazi na svakoj strani ploča i čita podatke sa njih. Ploče se vrte. prilikom čitanja podataka, i što se brže vrte to je brže čitanje. Podaci se zaštićuju kao niz jedinica i nula, binarnim sistemom. Da ne bi previše zalazili u detalje reći ću samo da je binarni sistem, sistem po kome radi ceo kompjuter, i njegovo osnovno načelo je da postoje samo jedinice i nule. Podaci očitani, od strane glave za čitanje, se preko elektronike, koja je sastavni deo Hard diska, prenose do procesora koji ih obrađuje. To dovodi do toga da ste vi u mogućnosti da ih koristite. To bi bili osnovni principi rada Hard diska, onog čuda što neprekidno zuji u vašoj mašini.

 

***Home***Kako ga nabaviti***Tehnička podrška***Downloads***Kontakt***